Barha artýan bäsdeşlik bilen,RHSMTsarp edijilerimize ýokary hilli we gowy hyzmatlar bermek baradaky ilkinji maksadyna wepaly boldy!Harytlaryň hiliniň uludygyna ýa-da ýokdugyna göz ýetirerisYAMAHAenjamlar ýa-da çeşme ýaly kiçijik.Biz siziň üçin näme edip bileris?

 

YAMAHA çip monta .y: YS24, YS12, YS12F, YSM10, YSM20, YV88, YV100XG, YV112, YG12F we ş.m.
YAMAHA SMT ätiýaçlyk şaýlary: ZS / SS / CL / YV iýmitlendirijiler, burun, klapan, silindr, burun şahasy, NSL ýagy, gaplaýyş, O-halka, tagta, motor, sürüji we ş.m.

 

Aşakdaky önümlerimiz;aýratynlykda sanamak üçin gaty köp;has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

1234Indiki>>> Sahypa 1/4