SAMSUNG KOK 8mm iýmitlendiriji


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Elektrik lentasy

• Bir wagtyň özünde almagyň tizligini gowulandyrmak üçin alýan ýerleriňizi awtomatiki tertipleşdiriň

• Üznüksiz komponent üpjünçiligi üçin üpjünçiligiň tizligini kesgitlemäge mümkinçilik berýär

• Awtomatiki iýmitlendiriş meýdançasyny tanamak funksiýasy

• Şol bir iýmitlendiriji bazada pnewmatik iýmitlendiriji bilen garyşyk ulanmaga rugsat berýär

SMART iýmitlendiriji

• “Awto ýüklemek / bölmek mugt” iýmitlendiriji hökmünde gurnama we model üýtgeşmelerini ýerine ýetirmek üçin zerur işçi güýjüni azaldar

• Az mukdarda makaralara degişlidir

ALhli Samsung / Hanwha lenta iýmitlendirijileri

Samsung / Hanwha CP40 / CP45 / CP60 8 * 2mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha CP40 / CP45 / CP60 8 * 4mm iýmitlendiriji

SAMSUNG / HANWHA CP40 / CP45 / CP60 8mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha CP40 / CP45 / CP60 12mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha CP40 / CP45 / CP60 16mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha CP40 / CP45 / CP60 24mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha CP40 / CP45 / CP60 32mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha CP40 / CP45 / CP60 44mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha CP40 / CP45 / CP60 56mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM320 / SM321 / SM421 8 * 2mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM320 / SM321 / SM421 8 * 4mm iýmitlendiriji

SAMSUNG / HANWHA SM320 / SM321 / SM421 8MM FEEDER

Samsung / Hanwha SM320 / SM321 / SM421 12mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM320 / SM321 / SM421 16mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM320 / SM321 / SM421 24mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM320 / SM321 / SM421 32mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM320 / SM321 / SM421 44mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM320 / SM321 / SM421 56mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM471 / sm481 KOK 8mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM471 / sm481 KOK 12mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM471 / sm481 KOK 16mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM471 / sm481 KOK 24mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM471 / sm481 KOK 32mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM471 / sm481 KOK 44mm iýmitlendiriji

Samsung / Hanwha SM471 / sm481 KOK 56mm iýmitlendiriji

Jikme-jiklik

Bu şygary göz öňünde tutup, OEM / ODM öndüriji Hytaý SMT Juki 105 Nozzle E35057210A0 üçin iň tehnologiki taýdan innowasiýa, tygşytly we baha bäsdeşlik öndürijileriniň birine öwrüldik, Juki burun üpjün edijisinden sabyrsyzlyk bilen garaşýarys soraglaryňyzy ýakynda kabul etmek üçin.
OEM / ODM öndüriji Hytaý burun, SMT burun, Senagat gurluşymyzy we önüm öndürijiligimizi yzygiderli täzelemek, gowulaşdyrmak we optimizirlemek üçin ähli artykmaçlyklarymyzy birleşdirýäris.Elmydama ynanarys we üstünde işläris.Greenaşyl çyrany tanatmak üçin bize goşulmak üçin hoş geldiňiz, bilelikde has gowy geljegi dörederis!

Gaty ýokary hilli kadalaşdyryjy we ünsli dükan hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, zerur zatlaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we Hytaýyň Gara SMT burny 030 040 065 140 220 400 Takyk ýokary tizlikli SMT üçin ölçegi üçin alyjylaryň göwnünden turmak üçin elmydama elýeterlidir. Placing Machine Charmhigh, siziň bilen dogruçyl hyzmatdaşlyk, ertir bagtly bolar!

Hytaý üçin arzan baha sanawy SMT burun, saýlaň we ýerleşdiriň, ýokary derejeli hil we bäsdeşlik bahasyna we hyzmatdan soň iň gowusy bilen hyzmatdaşlyk etmek we kanagatlanmak üçin elimizden gelenini ederis, siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden sabyrsyzlyk bilen garaşýarys geljek!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň