RHSMTýöriteleşýärSMT(Surface Mount Technology) ýerleşdiriş maşynlary / esbaplary lomaý.Bu ugurda 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar, hünärmen we höwesjeň satuw topary bar.Uly inwentar, ýapylýan wagtyňyzy azaltmak üçin islän wagtyňyz iberilip bilner we bahasy asyl zawoddan has arzan!

Biziň işimiz şulary öz içine alýar:

• SMT maşynlary saýlamak we ýerleşdirmek (Asyl Täze / Ulanylan)
• Esasy markalar: Panasonic, YAMAHA, FUJI, JUKI, SAMSUNG / HANWHA, ASM / Splice / SIEMENS, I-Pulse, MyData, DEK, Assembleon, Mirae, SANYO, HITACHI, Universal
• SMT ätiýaçlyk şaýlary.meselem: Iýmitlendiriji, burun, ýerleşdiriş başlygy, lazer, saklaýjy, motor, sürüji, tagta, süzgüç, klapan, datçik we ş.m.
• SMT periferiýa enjamlary: adükleýji / düşüriji, bufer, konweýer, ekran printeri, AOI, SPI, burun arassalaýjy maşyn, V-CUT maşyn, lehim pasta garyjy, SMD hasaplaýjy we ş.m.
• DÖB önümleri: Bölek lenta, Bölek gural, Magazineurnal we ş.m.

 

123456Indiki>>> Sahypa 1/123