On ýyldan gowrak tejribämiz barSMT(Surface Mounted Technology) meýdançasy, Panasonic Japanaponiýadan Panasonic ýerleşdiriş maşynlaryny we SMT ätiýaçlyk şaýlaryny göni satyn alyp bileris.Şonuň üçin önümiň hili barada alada etmegiň zerurlygy ýok we bahasy gaty amatly.

Panasonik ýerleşdiriş maşynlary:CM402L, CM602L, AM100, NPM-D3, NPM-W, NPM-TT we ş.m. (Asyl täze we asyl ulanylýar).

Panasonic esbaplaryIýmitlendirijiler, burun, motor, klapan, süzgüçler, ýerleşdiriş kellesi, Pam komponentleri we ş.m.

 

Aşakda käbir esbaplar bar, sebäbi önümleriň köp görnüşi bar, olar ýeke-ýekeden görkezilmeýär.Has köp zerurlyk bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz!

 

123456Indiki>>> Sahypa 1/13