Panasonic CM / NPM akylly iýmitlendiriji: 8mm, 12 / 16mm, 24 / 32mm, 44 / 56mm, 72mm, asyl täze, datçikli, 2022 ýyl öndürilen, asyl gaplama, yzygiderli seriýa belgileri.Derrew eltip bermek üçin uly aksiýa!