KXFX0383A00 / KXFX03DGA00 / KXFX04MSA00

PANASONIK SMT NOZZLE 110 - KXFX0383A00 / KXFX03DGA00 / KXFX04MSA00


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PANASONIK NOZZLES DETAIL

SMT NOZZLE MANUFACTURER

 

Panasonik burunlarýokary täsirli, çydamly we ygtybarly bolmak üçin döredildi we öndürildi.Müşderimiziň isleglerini kanagatlandyrýan önümleriň doly toplumyny, Çap edilen sim gurnamalaryndan (PWA), passiw komponentleri goýmak, BGA lehimlemek, iýmitlendiriji / kasetany işlemek we beýleki ýokary derejeli SMT amallary bilen üpjün edýäris.Düwürtiklerimiz iň agyr şertlerde işlemek üçin ýasalýar, şol bir wagtyň özünde gury arassalaýyş we bugy peseltmek ulgamlarynda ajaýyp ömri we öndürijiligi üpjün edýär.

PANASONIK-NOZZLES-1

PANASONIK NOZLER ÜÇIN IOT GOWY SATYLMAK

“PANASONIK NOZZLES” sanawy

CM402 NOZZLES
CM402 burun 110 KXFX0383A00
CM402 burun 115A KXFX037NA00
CM402 burun 120 KXFX0384A00
CM402 burun 130 KXFX0385A00
CM402 burun 140 KXFX0386A00
CM402 burun 161 N610004673AA
CM402 burun 205 KXFX04N0A00
CM402 burun 206A KXFX05V2A00
CM402 burun 225C N610040782AA
CM402 burun 226C N610040783AA
CM402 burun 230C N610040784AA
CM402 burun 235C N610043814AA
CM402 burun 240C N610062681AA
CM402 burun 450 KXFX0387A00 (KXFX03DPA01)
CM402 burun 460 KXFX03NGA00
CM402 burun 185 N610070338AA
CM402 burun 199 N610070079AB
CM402 burun 205A N610000995AA
CM402 burun 115 KXFX04MTA00 (KXFW1BDAA00)
CM602 NOZZLES
NOZZLE 110S N610017371AC
NOZZLE 115AS N610017372AC
NOZZLE 120S N610017373AC
NOZZLE 130S N610017375AC
NOZZLE 140S N610043702AA
NOZZLE 225CS N610040786AA
NOZZLE 226CS N610040787AA
NOZZLE 230CS N610040788AA
NOZZLE 235CS N610043815AA
NOZZLE 240CS N610040853AA
NOZZLE 205S N610017370AC
NOZZLE 206AS N610030510AC
NOZZLE 203ZS N610038265AB
NOZZLE 206A KXFX05V2A00
NOZZLE 161S N610058431AA
NOZZLE 256CS N610148258AA
   
   
   
   
NPM NOZZLES
NOZZLE 1001N N610098969AA
NOZZLE 1002N N610098970AA
NOZZLE 1003N N610098971AA
NOZZLE 1004N N610098972AA
NOZZLE 1005N N610098973AA
NOZZLE 161SN N610126849AA
NOZZLE 226CSN N610119480AB
NOZZLE 230CSN N610119484AB
NOZZLE 235CSN N610119485AB
NOZZLE 240CSN N610119486AB
NOZZLE 140N N610099376AA
NOZZLE 184N N610126914AA
NOZZLE 185N N610119411AA
NOZZLE 199N N610119407AA
NOZZLE 230CN N610119493AB
NOZZLE 235CN N610119496AA
NOZZLE 240CN N610119499AB
NOZZLE 5490N N610128655AA
NOZZLE 5435N N610128601AA
   
DT401 NOZZLES
NOZZLE 1001 KXFX037SA00
NOZZLE 1002 KXFX037TA00
NOZZLE 1003 KXFX037UA00
NOZZLE 1004 KXFX037VA00
NOZZLE 1005 KXFX037WA00
NOZZLE 1006 KXFX037XA00
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TÖLEMEK WE GEÇIRMEK HAKYNDA

ibermek

GEÇIRMEK HAKYNDA

DHL, UPS we FedEx Express ýaly harytlaryňyz üçin dürli tizlikli eltip bermek opsiýalarymyz bar.Theük agramyna, göwrümine we ş.m. görä iň çalt we arzan usul bilen ýa-da iň oňat transport serişdeleri bilen eltýäris. Dynç alyp bilersiňiz, haýsy transport usulyna garamazdan paketleriňizi çalt we ygtybarly eltip bereris. .

TÖLEG

TÖLEMEK HAKYNDA

Töleg barada, T / T, Paypal, Western Union, Alipay we WeChat ýaly birnäçe töleg usullaryny kabul edýäris.Islendik töleg resmi.Sargydyňyz tassyklanandan soň, ibermezden ozal size salgylanma hökmünde surat ibereris.

 

 

Gaplamak

GAPLAMAK HAKYNDA

Harytlaryňyz satyn alnan wagtyňyzdan eltýänçä uly üns bilen işlenýär.QA barlagyndan geçenimizden soň, önümiň her bir bölegini ajaýyp ýagdaýda eliňize gelmegi üçin köpükli pagta we merjen pagtany ulanýarys.Enjamlarymyzy gaplamak üçin ulanýan vakuum haltalary we agaç gutular, enjamlaryňyza uly zeper ýetirip biljek deňiz arkaly iberilende posuň ýüze çykmazlygy üçin seresaplylyk bilen saýlanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň