Hytaý SMT burun öndürijisi

JUKI-Burunlar

SMT çözgüt hünärmeni hökmünde RHSMT standart we ýöriteleşdirilen SMT burunlaryny öndürmekde ýöriteleşýär.Önümlerimiz ýokary hilli we tygşytly dünýäniň çar künjegine eksport edilýär we köp müşderi tarapyndan tanalýar!

SMT markalary:
Panasonic , FUJI,JUKI , YAMAHA, SAMSUNG / Hanwha, ASM, Mirae, I-PULSE, SAMYO, HITHACHI we ş.m.

Burun aýratynlyklary:

Adaty komponentler üçin (1206, 0805, 0603, 0403, 0201, SOT, SOIC, QFP, BGA we ş.m.), burun aýratynlyklary esasan standartdyr.Mysal üçin Samsung SM-ni, 0805 komponentini CN065 burununa, 0603 komponenti CN040 ​​burun we ş.m. alyň, elbetde käbir ýörite komponentleri özleşdirmeli.

Burun materialy we artykmaçlyklary we kemçilikleri:

1. Teflon burun tip: Teflon burun güýçli we çydamly, ýöne ak öwürmek aňsat.
2. Keramiki burun ujy: Keramiki burun hiç haçan ak bolmaz, ýöne gaty döwük we döwmek aňsat.Döwülmezlik ýa-da azaltmak üçin seresaplyk bilen ulanyň.
3. Polat burun ujy: güýçli, ulanmak aňsat, hiç haçan ak däl, ýöne gaty gymmat we tygşytly däl.
4. Kauçuk burun ujy.Burun geýilende, plastmassa burunlaryny gönüden-göni çalşyp bilersiňiz.

Burun görnüşi:

Sorujy burun görnüşinde inedördül deşik, tegelek deşik, V çukur we ş.m. bar.Customörite ýasalan sorujy burunlar, köplenç komponentleriň görnüşine görä tekiz sorujy nokady saýlaýar, käbiri uzyn sorujy burunlara we materiala uzalyp gidýän çukurlar tekiz çyzylýar, käbirleri arka görnüşde ýasalýar. materialyň gyrasyna, käbiri bolsa tekiz sorujy nokada ýasalýar.Iki ujunda tekiz ýüzleri ulanyň we ortasy deň däl bolsa köpri guruň.Käbir materiallar ýelmeşýär we zyňmak kyn, şonuň üçin sorujy burun diwarynda käbir çukurlar ýa-da plastmassa kellesi bolmaly.


Iş wagty: 27-2022-nji maý