FUJI NXT III Maşyny saýlaň we ýerleşdiriň

NEW NXT III ýokary öndürijilikli, köp funksiýaly moduldyr

ýerleşdirýän maşyn.Tizlik üçin gurlan has çalt XY roboty we

lenta iýmitlendirijiler, şeýle hem 35,000 çip gazanan täze H24 kellesi

sagatda.NXT III ulanylýan iň kiçi bölekleri goldaýar

aşa ýerleşdirme takyklygy bilen köpçülikleýin önümçilik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

NXT III Giňeldilip bilinýän ýerleşdiriş platformalary

Has çalt XY robot we has çalt lenta iýmitlendirijiler, şeýle hem täze döredilen "uçýan görüş" bölek kamerasy, ähli bölek ululyklary we görnüşleri üçin ýerleşdirmek ukybynyň ýokarlanmagyny aňladýar.

Täze H24G ýokary tizlikli kellesi, her modul üçin 37,500 cph (sagatda çipler) (Önümçiligiň ileri tutulýan tertibi), NXT II-iň iň çalt tizliginden 44% gowulaşýar.

NXT3_01
LCR_probe_Rev2

0201 mm Bölüm goldawy, +/- 0.025 mm Placerleşiş takyklygy

Häzirki wagtda köpçülikleýin önümçilikde ulanylýan iň kiçi bölekleri (0402 mm, 01005 ") goldamak bilen bir hatarda, NXT III bazara barýan indiki nesil - 0201 mm bölekleri hem dolandyryp biler.

Maşynyň berkligini ýokarlandyrmak we garaşsyz sero gözegçilik we görüş tanamak tehnologiýasyny has-da kämilleşdirmek bilen, Fuji +/- 0.025 mm * (3sigma, Cpk≥1.00) kiçi çip bölekleri üçin ýerleşdiriş takyklygyna ýetdi.

Ulanylyşynyň gowulaşmagy

Asyl NXT-iň GUI-i dil esasly görkezmelere bil baglamagyň ýerine içgin we düşnükli piktogrammalary ulanandygy üçin giňden wasp edildi.

Bu interfeýs indi has aňsatlaşdyrmak üçin duýgur ekran paneli bilen birleşdirildi.Bu zerur düwme düwmeleriniň sanyny azaldar we buýruklary saýlamagy aňsatlaşdyrar, şeýle hem nädogry buýrugy ýerine ýetirmek mümkinçiligini azaldyp hilini ýokarlandyrar.

prod_300x220_NXTIII_control

Aýratynlyklar

M3 III M6 III
Ulanylýan PCB ululygy (LxW) 48 x 48 mm-den 305 x 610 mm (ýeke konweýer)
48 x 48 mm-den 305 x 510 mm (goşa konweýer / ýeke)
48 x 48 mm-den 305 x 280 mm (goşa konweýer / goşa)
48 x 48 mm-den 610 x 610 mm (ýeke konweýer)
48 x 48 mm-den 610 x 510 mm (goşa konweýer / ýeke)
48 x 48 mm-den 610 x 280 mm (goşa konweýer / goşa)
Bölek görnüşleri 20-ä çenli bölek görnüşi (8 mm lenta bilen hasaplanýar) 45-e çenli bölek görnüşi (8 mm lenta bilen hasaplanýar)
PCB ýükleme wagty Iki gezek geçiriji üçin: 0 sek (üznüksiz işlemek)
Singleeke konweýer üçin: 2,5 sek (M3 III modullaryň arasynda ulag), 3,4 sek (M6 III modullaryň arasynda ulag)
Acementerleşiş takyklygy
(Fidusial bellik standarty)
* Ingerleşiş takyklygy Fuji tarapyndan geçirilen synaglardan alynýar.
H24G : +/- 0.025 mm (Standart re modeim) / +/- 0.038 mm (Önümçiligiň ileri tutulýan tertibi) (3sigma) cpk≥1.00
V12 / H12HS : +/- 0.038 (+/- 0.050) mm (3sigma) cpk≥1.00
H04S / H04SF : +/- 0.040 mm (3sigma) cpk≥1.00
H08 / H04 : +/- 0.050 mm (3sigma) cpk≥1.00
H02 / H01 / G04 : +/- 0.030 mm (3sigma) cpk≥1.00
H02F / G04F : +/- 0.025 mm (3sigma) cpk≥1.00
GL : +/- 0.100 mm (3sigma) cpk≥1.00
H24G : +/- 0.025 mm (Standart re modeim) / +/- 0.038 mm (Önümçiligiň ileri tutulýan tertibi) (3sigma) cpk≥1.00
V12 / H12HS : +/- 0.038 (+/- 0.050) mm (3sigma) cpk≥1.00
H08M / H04S / H04SF : +/- 0.040 mm (3sigma) cpk≥1.00
H08 / H04 / OF : +/- 0.050 mm (3sigma) cpk≥1.00
H02 / H01 / G04 : +/- 0.030 mm (3sigma) cpk≥1.00
H02F / G04F : +/- 0.025 mm (3sigma) cpk≥1.00
GL : +/- 0.100 mm (3sigma) cpk≥1.00
Önümçilik
* Aboveokardaky giriş Fuji şäherinde geçirilen synaglara esaslanýar.
H24G : 37,500 cph (Önümçiligiň ileri tutulýan tertibi) / 35,000 cph (Standart re) im)
V12 : 26,000 cph
H12HS : 24,500 cph
H08 : 11,500 cph
H04 : 6,500 cph
H04S : 9,500 sag
H04SF : 10,500 cph
H02 : 5500 cph
H02F : 6,700 sag
H01 : 4,200 sag
G04 : 7,500 cph
G04F : 7,500 cph
GL : 16,363 dph (0,22 sek / nokat)
H24G : 37,500 cph (Önümçiligiň ileri tutulýan tertibi) / 35,000 cph (Standart re) im)
V12 : 26,000 cph
H12HS : 24,500 cph
H08M : 13,000 cph
H08 : 11,500 cph
H04 : 6,500 cph
H04S : 9,500 sag
H04SF : 10,500 cph
H02 : 5500 cph
H02F : 6,700 sag
H01 : 4,200 sag
G04 : 7,500 cph
G04F : 7,500 cph
0F : 3000 cph
GL : 16,363 dph (0,22 sek / nokat)
Goldaw bölekleri
H24G : 0201-den 5 x 5 mm Boý : 2,0 mm çenli
V12 / H12HS : 0402-den 7.5 x 7,5 mm Boý : 3.0 mm çenli
H08M : 0603-den 45 x 45 mm Boý : 13.0 mm çenli
H08 : 0402-den 12 x 12 mm Boý : 6,5 mm çenli
H04 : 1608 - 38 x 38 mm Boý : 9,5 mm çenli
H04S / H04SF : 1608 - 38 x 38 mm Boý : 6,5 mm çenli
H02 / H02F / H01 / 0F : 1608-den 74 x 74 mm (32 x 180 mm) Boý : 25,4 mm çenli
G04 / G04F : 0402-15 x 15 mm Boý : 6,5 mm çenli
Modulyň ini 320 mm 645 mm
Maşynyň ölçegleri L: 1295 mm (M3 III x 4, M6 III x 2) / 645 mm (M3 III x 2, M6 III)
W: 1900,2 mm, H: 1476 mm
DynaHead (DX)
Burun mukdary 12 4 1
Giriş (cph) 25,000
Bölekleriň barlygy ON: 24,000
11,000 4700
Bölümiň ululygy
(mm)
0402 (01005 ") 7.5 x 7.5
Boý:
3.0 mm çenli
1608 (0603 ")
15 x 15-e çenli
Boý:
6,5 mm çenli
1608 (0603 ")
74 x 74 (32 x 100) çenli
Boý:
25,4 mm çenli
Takyklygy ýerleşdirmek
(Fiducial mark esasly salgylanma)
+/- 0.038 (+/- 0.050) mm (3σ) cpk≥1.00 *
* + / - 0.038 mm gönüburçly çip ýerleşdirmek bilen alnan (ýokary)
takyklygy düzmek) Fuji-de iň amatly şertlerde.
+/- 0.040 mm (3σ) cpk≥1.00 +/- 0.030 mm (3σ) cpk≥1.00
Bölümiň bolmagy
barlaň
o x o
Bölekler
üpjünçilik
Lenta o o o
Ickapyş x o o
Gatnaşyk x o o

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň