GORIZON 03IX

DEK HORIZON 03IX Ekran printeri

DEK HORIZON 03IX: Dürli mümkinçilikler üçin iň ýokary çeýeligi.Modully we ulaldylan dizaýny bilen DEK HORIZON 03IX önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler - ýokary göwrümli önümçilik bilen meşgullanýarsyňyzmy ýa-da çeýe kiçi partiýalary dolandyrmaly bolsaňyz, haýsy gurnama gerek bolsa, DEK HORIZON 03IX size tizlik getirer , zerur netijelilik we takyklyk.

 

Ulanylan DEK HORIZON 03IX printerlerini gowy ýagdaýda we az iş wagty bilen üpjün etmekde ýöriteleşýäris.Machineshli maşynlar köne we ammardan çykmazdan ozal täzeden işleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşyn standart konfigurasiýasy

Standart konfigurasiýa

Spesifikasiýa

Maşynlary deňleşdirmek ukyby

> 2 Cpk @ +/- 12.5µm, 6 Sigma #

Amallary deňleşdirmek ukyby

> 2 Cpk @ +/- 25µm, 6 Sigma #

Esasy sikl wagty

12 sek (HTC opsiýasy bilen 11 sek)

Maksimum çap meýdany

510mm * (X) x 508.5mm (Y)

Çap gurluşygy

Bir bölek optimallaşdyrylan kebşirlenen çarçuwa

ISCANTMMaşyn dolandyryşy

CAN BUS toruny ulanyp herekete gözegçilik

Operasiýa ulgamy

Windows XP

Operator interfeýsi

DEK Instinctiv bilen reňkli TFT duýgur ekran ekrany, klawiatura we trackbolTMprogramma üpjünçiligi.Çep ýa-da sag tarapda gurnap boljak maşyn.

Kamera

IEEE 1394 interfeýsini ulanyp, HawkEye® 750 sanly kamera.Köp kanal.Yşyklandyryş.FOV 11.3mm x 8,7mm.Barlag penjiresi 26mm2

Kameranyň ýerleşişi

4 mikron durulykda aýlanýan hereketlendirijiler we kodlaýjylar

Sykyjy basyş mehanizmi

Programma üpjünçiligi dolandyrylýar, motorly

Galam

El bilen giňlikdäki ekran çuňlugy sazlaýjy

Galam deňleşmesi

X, Y we Teta hereketlendirijiler arkaly motorly

Sykmak

Iki gysgyçly gysgyçly gysgyç (1 toplum goşuldy)

Maşyn interfeýsi

FMI-i ýokaryk we aşaklygyna goşuň

Birikdirmek

RJ-45LAN (torlaýyn) we USB2 interfeýsi bar

Üç reňkli maýak

Sesli duýduryş bilen programmirläp bolýar

Resminamalar

Gaty göçürme gollanmalary: Operator, gurnama, elektrik çyzgylary.Tagtada operatoryň funksiýalaryny goldaýan tehniki gollanmalar we okuw gollanmalary.DVD-leri we gollanmalary.
DEK 03IX WH HTC

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary