• PANASONIK
 • FUJI
 • JUKI.svg
 • YAMAHA
 • SAMSUNG
 • SIEMENS
 • ASM
 • Assembleon
artykmaçlyk

Gyzgyn önümler

 • +

  Senagat tejribesi

 • +

  Önümleriň görnüşi

 • Müşderi paýlaýan ýurtlar

 • +

  Müşderiler hyzmat etdi

 • Ruihua
 • rhsmt

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Kompaniýanyň görüşi

  Müşderileriň aňynda ygtybarly SMT üpjün edijisi boluň.

 • Kompaniýanyň wezipesi

  Müşderileriň hakyky zerurlyklaryna ünsi jemläň, bäsdeşlikli SMT çözgütlerini we hyzmatlaryny hödürläň we müşderileriň gymmatyny ýokarlandyryň

 • Kompaniýanyň gymmatlyklary

  Çyn ýürekden we joşgun, müşderiniň üstünligi

 • ÇözüwBütin SMT setir çözgüdi

  Çözüw

  Bütin SMT setir çözgüdi

 • DizaýnSpecialörite burunlary dizaýn we ýasamak

  Dizaýn

  Specialörite burunlary dizaýn we ýasamak

 • BejerişBejeriş we tehniki hyzmat

  Bejeriş

  Bejeriş we tehniki hyzmat

Habarlarymyz

 • Biz IPC agzalary!

  Global ulgamy, iň oňat tejribe bilimleri we çeşmeleri sebäpli IPC agzalygy bolmak biziň üçin uly hormat.Başgalaryň üstünlik gazanmagyna kömek eden guramanyň bir bölegi bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.IPC kim?Global elektronika senagaty guramasy ....

 • Burun arassalaýjy maşyn hakda bilýärsiňizmi?

  Todayarymgeçiriji pudagynda häzirki wagtda SMT-iň ösmegi bilen kiçi bölekleri kiçi, ýokary dykyzlykly gurnama we hakykat üçin esas bolar we geljekdäki ösüş meýilleri miniatýurizasiýa bolar.Çipden bäri ...

 • Hytaý SMT burun öndürijisi

  SMT çözgüt hünärmeni hökmünde RHSMT standart we ýöriteleşdirilen SMT burunlaryny öndürmekde ýöriteleşýär.Önümlerimiz ýokary hilli we tygşytly dünýäniň çar künjegine eksport edilýär we köp müşderi tarapyndan tanalýar!SMT ...

 • Çap edilen aýlaw tagtalary (PCB) Sözlük

  Işjeň komponent: Girişlerini işjeňleşdirmek üçin daşarky güýç çeşmesine bagly komponent.Işjeň enjamlara mysal hökmünde kremniý bilen dolandyrylýan düzedijiler, tranzistorlar, klapanlar we ş.m. Şeýle hem, işjeň komponentlere salgylanyp bolar ...

 • PCBA näme?

  PCBA näme?PCBA Çap edilen Dolandyryş Geňeşiniň ýygnagyny aňladýar, SMT, DIP we lehimleme gurnama tehnologiýasy bilen diod, geçiriji, kondensatorlar, rezistorlar we IC ýaly elektron komponentler bilen gurnalan zynjyr tagtalaryna degişlidir.Electronichli elektron enjamlarynda PCBA bar, elektron enjamlary bolsa ...